shock televisie
shock audio
shock domotica
shock ict
shock alarm
Home
Shock
Contact
Disclaimer
Het beste advies over de mogelijkheden, levering en probleemloze installatie van video- en audiosystemen, domotica, ICT-netwerken en alarmsystemen.
© Shock installaties 2011
shock_logo
payoff

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shock openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enig digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/ of televisie uitzending. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.
Als u meer informatie wenst, kunt u een e-mail sturen naar info@shock-installatie.nl

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan relaties en potentiële relaties. Shock besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Shock.

televisie
audiosystemen
domotica
ict-netwerken
alarmsystemen